phone
主任专线:159-8905-7128

民事诉讼案件立案指南

2018-08-03 12:07:12 超级管理员 阅读 27

    1、民事案件流程图


1533268338625639.png


    2、民事诉讼立案登记指南

   (一)符合起诉条件

   (二)起诉提交的材料(起诉状、原被告身份资料、证据材料、证据清单、缴纳诉讼费)

   (三)法院受理案件

   (四)财产保全3、诉讼费用缴纳标准

收费标准均按照《广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法》收取。


1533269128893296.jpg